เที่ยวงานปั้นทราย งานศิลป์ ถิ่นระยอง ณ ชายหาดน้ำริน 8-10 เม.ย.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก อบจ.ระยอง

          ชวนเที่ยวงาน ปั้นทราย งานศิลป์ ถิ่นระยอง ณ หาดน้ำริน บ้านฉาง ในระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2559 บริเวณ หาดน้ำริน ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ร่วมกับจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลบ้านฉาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงาน "ปั้นทราย...งานศิลป์...ถิ่นระยอง" ในวันที่ 8-10 เมษายน 2559 ณ บริเวณชายหาดน้ำริน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมภูมิปัญญาและนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

           นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง เผยว่า จังหวัดระยองเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีความสวยงามเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งมีชายหาดเลียบขนานยาวกว่า 40 กิโลเมตร จากอำเภอบ้านฉาง มาบตาพุด หาดแม่รำพึง บ้านเพ สวนสน วังแก้ว และแหลมแม่พิมพ์ ททท. สำนักงานระยอง เล็งเห็นถึงศักยภาพของสินค้าทางการท่องเที่ยวประเภทหาดทรายชายทะเล จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมอีกด้วย

           กิจกรรมภายในงาน ชมการแสดงประติมากรรมทราย ที่ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวได้อย่างน่าอัศจรรย์ผ่านเม็ดทรายเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ จำนวน 20 ตัว เช่น พะยูน ช้าง โลมา ปลาหมึกใต้สมุทร ยีราฟ คิงคอง ฯลฯ รังสรรค์ผลงานโดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

กำหนดการ

           วันที่ 8 เมษายน 2559

           - ชมพิธีเปิดงานสุดอลังการ, ชมการแสดงปั้นทรายเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ มากมาย, การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งเต็มวงจากโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

           วันที่ 9 เมษายน 2559

           - ชมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งเต็มวงจากโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำจังหวัดระยอง

           วันที่ 10 เมษายน 2559

           - ชมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายา

           ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และจันทบุรี ได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง โทรศัพท์ 0 3865 5420-1 ทุกวันในเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) หรือ 1672 (เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย) หรืออัพเดทข่าวสารผ่านทาง เฟซบุ๊ก อบจ.ระยองบทความแนะนำ