เที่ยวกรุงเทพฯ 1 วัน ไหว้พระวันเข้าพรรษา กับ 9 วัดรอบสนามหลวง

   ไหว้พระวันเข้าพรรษา กรุงเทพฯ แนะนำที่เที่ยวไหว้พระในกรุงเทพฯ บริเวณรอบ ๆ สนามหลวง เที่ยวกรุงเทพฯ ได้ง่าย ๆ ภายใน 1 วัน ได้พาครอบครัวไปเสริมความเป็นสิริมงคล อิ่มเอมบุญกันในช่วงครึ่งปีหลัง

         

ช่วงวันเข้าพรรษาเป็นอีกช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

ซึ่งก็มีบางท่านเตรียมตัวเดินทางออกไปเที่ยวต่างจังหวัด

ซึ่งแน่นอนว่าสถานที่ท่องเที่ยวดัง ๆ ต้องคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแน่นอน

แต่ถ้าไม่อยากออกไปผจญกับคนเยอะ ๆ เรามีอีกทางเลือกมาแนะนำค่ะ เป็นที่เที่ยวกรุงเทพฯ ที่ทุกคนคุ้นตา แต่ทว่ามันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้พาคนในครอบครัวไปเที่ยวกัน กับเส้นทางไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ และยังเป็นวัดที่อยู่ในบริเวณสนามหลวง แต่ละวัดอยู่ใกล้ ๆ กัน หากรถติดก็ยังสามารถเดินถึงกันได้ จะมีวัดไหนบ้าง ไปดูกันเลย

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันว่าวัดพระแก้ว

เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อคนไทยอย่างมาก

ด้วยเป็นพระอารามหลวงที่อยู่ในพระบรมราชวัง

สร้างมาตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น

มีสิ่งสำคัญอยู่ภายในวัดมากมาย อาทิ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร,

ตัวพระอุโบสถที่มีภาพเขียนฝาผนังอันงดงาม, หอมณเฑียรธรรม,

พระศรีรัตนเจดีย์, หอระฆัง เป็นต้น

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเข้าชมได้ฟรี

วัดพระแก้วเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ปิดการจำหน่ายตั๋วเวลา 15.30 น. นักท่องเที่ยวต้องแต่งกายให้เรียบร้อย

2. วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

สามารถนั่งเรือข้ามฝากจากทางฝั่งวัดพระแก้วมาได้

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

เป็นอีกวัดที่มีความสำคัญต่อคนไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี 

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร

สิ่งที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ก็คือพระปรางค์

มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบ จาน

ชามเบญจรงค์ ที่มีลวดลายดอกไม้ใบไม้ และลายอื่น ๆ อย่างงดงาม

มีความสูงประมาณ 67 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปไหว้พระด้านบน

และชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งทัศนียภาพของพระบรมมหาราชวังได้อีกด้วย

3. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ภาพจาก 1978studio/shutterstock.com

          วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระฝั่งเดียวกับวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

ตรงข้ามกับโรงเรียนราชินี เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร

มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือ "พระพุทธไตรรัตนนายก"

ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 11.75 เมตร และสูงประมาณ 15.44 เมตร

ชาวบ้านจะเรียกกันว่า "หลวงพ่อโต" ด้วยจำลองแบบมาจากวัดพนัญเชิง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั่นจึงทำให้คนไทยเชื้อสายจีนเรียกว่า "ซำปอกง"

ด้วยเช่นกัน

4. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับโรงพยาบาลศิริราช

ตรงข้ามกับท่าเรือท่าช้าง เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร

มีหอพระไตรปิฎกที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก

เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี

ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานยิ้มรับฟ้า

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริด ปางสมาธิ

ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมาก

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระปรางค์องค์ใหญ่

ที่สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระเชษฐภคินี

สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง กรมพระยาเทพสุดาวดี มีสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ซึ่งมีความสวยงามมาก ๆ

5. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์

ตั้งอยู่ทางด้านหลังของพระบรมหาราชวัง ใกล้กับท่าเรือท่าเตียน

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้สถาปนาวัดโพธาราม (ชื่อเดิมของวัดพระเชตุพนฯ)

เป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธเทวปฏิมากร

เป็นพระประธาน มีลักษณะเป็นปางสมาธิ หน้าตักกว้างประมาณ 62 นิ้ว สูง 79

นิ้ว ชาวบ้านให้ความศรัทธามาก ๆ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารต่าง ๆ

ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามอยู่ด้วย

6. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ภาพจาก Christian Mueller/ shutterstock.com

          วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ริมสนามหลวง ถนนหน้าพระธาตุ

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

มีฐานะเป็นพระอารามหลวงฝ่ายมหานิกายชั้นเอกสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

เดิมมีชื่อว่า วัดสลัก และมีการเปลี่ยนชื่ออีกหลายครั้ง

จนเมื่อในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สวรรคต

พระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

เพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุ จึงโปรดให้เพิ่มสร้อยนามพระอาราม

เป็นวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ พระมณฑป,

พระอุโบสถ, พระวิหาร, หอไตรกับหอระฆัง เป็นต้น

7. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และภูเขาทอง

นักท่องเที่ยวอาจจะไม่คุ้นชื่อของวัดสระเกศฯ มากนัก

เพราะคนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าวัดภูเขาทอง

ด้วยมีเจดีย์สีทองตั้งตระหง่านอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

สำหรับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร

ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค และคลองรอบกรุง

ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมักที่จะเดินทางมาทำบุญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

ซึ่งบรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์สีทอง ที่ตั้งอยู่ด้านบนยอดของสุวรรณบรรพต

มีความสูงมากถึง 77 เมตร จึงสามารถมองเห็นวิวรอบ ๆ ของกรุงเทพฯ

ได้แบบไกลสุดลุกหูลูกตา นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

8. วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร หรือที่รู้จักกันว่า วัดโลหะปราสาท

เป็นพระอารามชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีบรมราชเทวี

พระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 สิ่งที่โดดเด่นมาก ๆ

ของวัดนี้ก็คือโลหะปราสาท ซึ่งจำลองแบบมาจากประเทศศรีลังกา

มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปกรรมไทย เป็นอาคาร 7 ชั้น ลดลั่นกันลงมา

ภายในตรงกลางของโลหะปราสาทจะมีบันไดวนตั้งอยู่

นักท่องเที่ยวสามารถที่จะขึ้นไปเที่ยวชมและถ่ายรูปด้านบนได้

9. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

  หากใครได้เคยไปเที่ยวชมเสาชิงช้าก็จะเห็นวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ตั้งตระหง่านอยู่ด้านข้าง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร

เป็นวัดที่มีความสำคัญอีกหนึ่งแห่งของเกาะรัตนโกสินทร์

สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต)

ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ อาทิ ตัวพระอุโบสถ, พระวิหาร,

พระวิหารคต หรือพระระเบียง, ศาลาวิหารทิศ เป็นต้น

         

ใครไม่อยากเดินทางไปไหนไกลในช่วงวันหยุดยาว

ลองมาเดินเล่นไหว้พระบนเกาะรัตโกสินทร์กันดูบ้าง

ก็เป็นการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ

ที่สำคัญได้ไปเที่ยวกับครอบครัว สร้างช่วงเวลาดี ๆ ด้วยกันอีกด้วย :)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ททท, lib.su.ac.th, bangkok.go.th, watkalyanamitra.com, watrakang.com, watpho.com, watsraket.com, lib.su.ac.th, lib.su.ac.thบทความแนะนำ