ไหว้พระ 9 วัด ชัยนาท กับเส้นทางอิ่มบุญ รับความสุขใจ

  ไหว้พระ 9 วัด ชัยนาท เอาใจนักท่องเที่ยวสายบุญได้ตระเวนรับบุญกันถ้วนหน้า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวดี ๆ ที่เราขอแนะนำ

          ช่วงเริ่มต้นปีแบบนี้จะมีอะไรดีกว่าการเติมบุญอิ่มสุขไปกับสิ่งมงคล

อย่างการเดินทางไหว้พระ 9 วัด ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวดี ๆ

ที่ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อย

แต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มสีสันการไหว้พระให้สนุกมากยิ่งขึ้น

ลองเปลี่ยนสถานที่ไหว้พระที่ต่างจังหวัดก็ดีไม่น้อย อย่างกิจกรรมดี ๆ ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี

ได้นำเสนอเส้นทางอิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดชัยนาท

เพื่อหวังให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดี ๆ

สำหรับนักท่องเที่ยวสายบุญได้รับความเป็นสิริมงคลกลับบ้านไปแบบเต็ม ๆ

          เส้นทางอิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดชัยนาท โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี

1. วัดปทุมธาราม (วัดหนองบัว)

  วัดปทุมธาราม สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพุทธสาวก ประดิษฐาน ณ

บุษบก บนยอดพระมหาธาตุเจดีย์ศรีชัยนาท เจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัด

กราบรูปเหมือน พระครูปทุมชัยกิจ (หลวงปู่นะ)

อดีตเจ้าอาวาสและพระเกจิชื่อดัง ซึ่งชาวชัยนาทเคารพนับถือ

อธิษฐานขอพรพระพุทธศากยมุนี ศรีประทานพร

พระพุทธรูปปางประทานพรสีทององค์ใหญ่ ให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ

          การเดินทาง : อำเภอวัดสิงห์ จาก ทล.3183 เลี้ยวเข้า ถนน รพช.ชน.2030 อยู่ใกล้โรงเรียนวัดหนองบัว

          GPS N: 15.28962 E: 100.01124

2. วัดปากคลองมะขามเฒ่า

  วัดปากคลองมะขามเฒ่า กราบรูปหล่อ ลอดใต้ฐานหุ่นขี้ผึ้ง

สัมผัสไม้เท้าประจำตัวของ พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข เกสโร)

พระเกจิผู้มีชื่อเสียงด้านมหาพุทธาคม ขอพรให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง

ค้าขายร่ำรวย จากนั้นชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีพระหัตถ์ พลเรือเอก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ภายในอุโบสถ ซึมซับทัศนียภาพสวยสงบบริเวณปากคลองมะขามเฒ่า ณ

พระวิหารริมน้ำ วิมลคุณากร

          การเดินทาง : อำเภอวัดสิงห์ จาก ทล.3183 เลี้ยวเข้า ทช.ชน.5023 ตั้งอยู่ถัดจากวัดสิงห์ไปไม่ไกล

          GPS N: 15.26254 E: 100.05696

3. วัดทรงเสวย

  วัดทรงเสวยตามรอยเสด็จประพาสต้น ชมของที่ระลึกต่าง ๆ

ซึ่งทางวัดได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค เพื่อพักเสวยพระกระยาหารและประทับแรม

บริเวณท่าน้ำหน้าวัด ในปี พ.ศ. 2450 ณ ศาลาพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 5 สักการะ

พระพุทธสุวรรณมหาชัยมุนี (หลวงพ่อทอง) พระประธานในอุโบสถ

ใครอยากสมหวังเรื่องการค้าขาย ต้องขอพร เทพทันใจ

(มหานัทโปตะถ่องโป๊ะโป๊ะจี) บนศาลาไม้หลังใหญ่

          การเดินทาง : อำเภอวัดสิงห์ จาก ทล.3183 เลี้ยวเข้า ทช.ชน.4053 วัดตั้งอยู่ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน

          GPS N: 15.16100 E: 100.05391

4. วัดธรรมามูลวรวิหาร

วัดธรรมามูล ชมใบเสมาศิลาทรายแดง สลักลวดลายกนก

รอบอุโบสถอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 นมัสการ หลวงพ่อธรรมจักร

พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประทับยืนบนฐานดอกบัว

กลางพระหัตถ์ขวาปรากฏรูปธรรมจักร

พุทธศิลป์ผสมผสานระหว่างศิลปะเชียงแสนตอนปลาย สุโขทัยตอนต้นและอยุธยา

พิชิตบันได 565 ขั้น ไปขอพร หลวงพ่อนาค

ให้ประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนและหน้าที่การงาน ภายในวิหารหลังน้อย

บนยอดเขาธรรมามูล

          การเดินทาง : อำเภอเมือง จาก ทล.1 เลี้ยวเข้า ทช.ชน.1021 วัดตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานธรรมจักร)

          GPS N: 15.24871 E: 100.08375

5. วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (วัดเขาพลอง)

วัดเขาพลองสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ องค์พระธาตุเจดีย์ กราบขอพร

พระพุทธอริยธัมโม พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์อิ่มเอิบเปี่ยมเมตตา

แล้วหมุนพวงมาลัยมุ่งสู่ยอดเขาพลอง นมัสการรูปหล่อ หลวงพ่อชื้น อริยธัมโม

อดีตเจ้าอาวาส ชื่นชมทัศนียภาพยามอาทิตย์อัสดงเหนือขอบฟ้าเมืองชัยนาท

จากระเบียงรอบองค์พระธาตุเจดีย์จำลอง

          การเดินทาง :

อำเภอเมือง ทล.1 วัดอยู่ติดกับสวนนกชัยนาท ส่วนยอดเขาพลอง จาก ทล.1

เบี่ยงเข้า ทช.ชน.1002 เลี้ยวสู่ ทช.ชน.3052 (ทางเดียวกับสำนัก กศน.

จังหวัดชัยนาท)

          GPS N: 15.20681 E: 100.14711

6. วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ เจดีย์พระบรมธาตุ

เจดีย์ทรงกลมฐานจัตุรัส สถาปัตยกรรมอู่ทอง สักการะ ?หลวงพ่อเพชร?

พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย

ปูชนียวัตถุชิ้นสำคัญของชาติที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะและเชิงช่างหล่อ

เสริมสิริมงคลด้วยการประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ยล

ศิลาจารึกสมัยอยุธยา บริเวณประตูทางเข้าวิหารเก้าห้อง

          การเดินทาง : อำเภอเมือง ทล.340 จากตัวเมืองชัยนาท ข้ามสะพานชัยนาท เลี้ยวเข้า ทล.3183 วัดตั้งอยู่ใกล้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

          GPS N: 15.15982 E: 100.15259

7. โบสถ์หลวงพ่อหิน

โบสถ์หลวงพ่อหิน จุดธูป 21 ดอก กราบขอพรกลางแจ้ง ตั้งจิตอธิษฐานต่อ

พระพุทธมหาศิลา หรือ หลวงพ่อหินใหญ่ พระพุทธปฏิมากร ปางมารวิชัย

ศิลปะอู่ทอง สร้างจากหินทรายอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี

ที่ชาวชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง เคารพเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งประดิษฐาน ณ อุโบสถเดิมของวัดกรุณา

          การเดินทาง : อำเภอสรรพยา ทล.311 โบสถ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสนามกอล์ฟเขื่อนเจ้าพระยา ใกล้เขื่อนเจ้าพระยา

          เปิด : ทุกวัน 07.30-16.00 น. โทร. 0-5640-5266-7 (โครงการฯ เขื่อนเจ้าพระยา)

          GPS N: 15.16151 E: 100.17931

8. วัดมหาธาตุ

 

วัดพระธาตุ กราบขอพร ?หลวงพ่อหลักเมือง? หรือ ?หลวงพ่อหมอ?

ให้แคล้วคลาดจากภยันตราย และหายจากอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ สักการะ

?หลวงพ่อใหญ่? พระพุทธรูปอายุกว่า 700 ปี ประดิษฐานภายในวิหารเก้าห้อง

ด้านทิศเหนือนอกระเบียงคต ปรากฏเจดีย์รายรูปทรงต่าง ๆ

และเจดีย์ทรงกลีบมะเฟือง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยลพบุรี

อีกทั้งด้านหลังอุโบสถโบราณยังพบองค์พระมหาธาตุขนาดใหญ่

ที่ชำรุดเหลือเพียงฐานทรงจัตุรัสซ้อนกันหลายชั้น

          การเดินทาง : อำเภอสรรคบุรี จาก ทล.340 ถึงแยกสรรคบุรี ให้เลี้ยวเข้า ทล.3465 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนหน้าพระลาน ไปประมาณ 250 เมตร

          GPS N: 15.05023 E: 100.16167

9. วัดพระแก้ว

ชมความสมบูรณ์ของ ?เจดีย์วัดพระแก้ว? เจดีย์ศิลปะอู่ทอง อายุราว 700 ปี

ซึ่งได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่างดงามที่สุดในประเทศไทย นมัสการ

?หลวงพ่อฉาย? สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 โดยการนำศิลาทรายจำนวน 5

ชิ้น มาต่อกัน ด้านหลังองค์พระปรากฏภาพจำหลักหินทรายหรือทับหลัง

รูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ลักษณะกลับหัว

สันนิษฐานว่าอายุมากกว่า 1,000 ปี

          การเดินทาง : อำเภอสรรคบุรี จาก ทล.340 เลี้ยวเข้า ทล.3454 ไปประมาณ 3.4 กม. วัดตั้งอยู่ด้านขวา ตรงข้ามชุมชนบ้านบางน้ำพระ

          GPS N: 15.03818 E: 100.17748

          ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7 หรือ www.tat7.com และ FB Fanpage : Tat Lopburi

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

tiewpakklang.comบทความแนะนำ